2% parama

Mieli tėveliai, meno mylėtojai ir mūsų meno mokyklos bičiuliai,

Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą, iš savo darbo užmokesčio pajamų mokesčio 2% galite skirti įstaigai, turinčiai teisę gauti paramą. Tai galite padaryti iki gegužės 1 dienos. Jeigu Jūs norėtumėte prisidėti prie meno mokyklos materialinės bazės gerinimo, prašome 2% pervesti į Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos labdaros ir paramos fondo sąskaitą:

LT687300010087462859

AB bankas Swedbank

Įst. k. 190566860

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Vilniaus g. 14, Joniškis

 

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2% pajamų mokesčio sumos mūsų mokyklai.