Atributika

MENO MOKYKLOS HIMNAS  

zenklas
M.,G.,G. Mikalėnų muz. ir žodž.

Meno mokykla ,
Tu – mūzų šventovė,
Būk  kelrode žvaigžde visiems
Į meno pasaulį .

Gyvuok visada,
Būk  mūsų tvirtovė,
Suteik džiaugsmą , nuramink
Ir šildyk mus visus.

Kai eisit pro šalį,
Išgirsite dainą,
Pajusite ritmą
Šokio gaudesy.

Kiekvieną krūtinę
Te džiaugsmas užlieja,
Nes čia gyvena muzika
Vitražų spindesy.

Meno mokykla,
Tu – mūzų šventovė,
Būk  kelrode žvaigžde visiems
Į meno pasaulį.
Gyvuok visada,
Būk  mūsų tvirtovė,
Suteik džiaugsmą, nuramink                Suteik džaiugsmą, nuramink
Ir šildyk mus visus .                               Ir šildyk mus !