Choreografija

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos choreografijos skyrius įkurtas 1993 metais. Šiuo metu šokio meno paslapčių mokosi 54 ugdytiniai. Mokslo trukmė – penkeri metai. 1-2 klasės – pradinis ugdymas, 3-5 klasės – pagrindinis ugdymas.

Skyriuje dirba du mokytojai ir du koncertmeisteriai. Choreografijos skyriaus mokytojai: Vilma Černauskienė – vyresnioji mokytoja, skyriaus vedėja, Giedra Jarmoškienė – vyresnioji mokytoja.

Modestas Jukna – vyresnysis koncertmeisteris, Alfreda Gavorkienė – koncertmeisterė.

Choreografijos skyriuje mokiniai mokosi šių disciplinų: klasikinio šokio, lietuvių liaudies sceninio šokio, šiuolaikinio šokio. Mokosi groti pasirinktu instrumentu.

Skyriuje suburti trys kolektyvai: jaunučių tautinių šokių, mergaičių klasikinio šokio, mergaičių tautinių šokių.

Choreografijos skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje rajone, respublikoje. Dalyvauja kalėdiniuose koncertuose. Skyrius rengia tradicinį baigiamąjį pavasarinį koncertą, dalyvauja respublikinėje moksleivių bei pasaulio dainų šventėse.

 

 

 

 

Skyriaus vedėja                                                                                          Vilma Černauskienė

 

Festivalis – konkursas

 

CHOREOGRAFIJOS SKYRIAUS 20 – TIES METŲ JUBILIEJINIO KONCERTO AKIMIRKOS