Dokumentai

PRAŠYMAS DIREKTORIUI

PRAŠYMAS PRIIMTI MOKYTIS

PRAŠYMAS PRIIMTI MOKYTIS Į 2 SKYRIUS

PRAŠYMAS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ (DARŽELIUOSE)

PRAŠYMAS DĖL MOKINIO IŠBRAUKIMO

PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ UGDYMĄ

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ DOKUMENTAI INSTRUKTAŽUI

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) SUTIKIMAS

EKSKURSIJOS/IŠVYKOS APRAŠYMO FORMA

PATYČIŲ PREVENCIJA

2017 – 2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

SĄRAŠO FORMA