Laurai iš piešinių konkurso „Aš – pasaulio pilietis“

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“ organizavo pranešimų ir piešinių konkursus tema „Aš – pasaulio pilietis“. Šio konkurso pagrindinis tikslas – skatinti vaikus ir jaunimą išsakyti savo nuomonę jiems aktualiais klausimais. Iš konkursui pateiktų daugiau kaip 500 piešinių mūsų mokyklos moksleivės Justės Lapinskaitės sukurtas darbas 16-18 metų amžiaus grupėje užėmė 1-ąją vietą. Savo kūrinyje mergina gvildeno nūdienai aktualią ekologijos problemą. Atsiimti apdovanojimų ir sudalyvauti šventinėje konkursą vainikuojančioje konferencijoje Justė buvo pakviesta į Lietuvos Respublikos seimą. Mergaitę ruošė mokytoja Loreta Angilovienė.