Mokyklos taryba

 

Pirmininkė – Zita Gaškauskaitė

NARIAI:

Mokytojai:

Edita Rudienė

Laima Indriulienė

Loreta Angilovienė

Vilma Skrodenienė

Vilma Černauskienė

Tėvai:

Miglė Praniulienė

Jurga Kublickienė

Edita Tiulenevienė

Giedrius Stubaila

Aušra Lukšaitė Lapinskienė

Rūta Martinaitienė

Mokiniai:

Fausta Dambrauskaitė

Gabrielė Byčiūtė

Kamilė Čiapaitė