Muzika

FORTEPIJONO SKYRIUS

Fortepijono skyrius įkurtas 1965 metais. Skyriuje dirba 5 mokytojos: Aušra Tiškevičienė – vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė metodininkė, Daiva Stankuzevičienė – vyresnioji mokytoja, Laima Indriulienė – vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė, Diana Blinovienė – vyresnioji mokytoja (Žagarės filialas), Irena Stripinienė – vyresnioji mokytoja (Žagarės filialas). Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose festivaliuose bei konkursuose: respublikiniame jaunųjų atlikėjų instrumentinių ansamblių festivalyje „Karamelė“, Šiaulių regiono jaunųjų pianistų festivalyje „Draugystės tiltai“, respublikiname jaunųjų pianistų festivalyje „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas“, respublikiniame festivalyje „Polifonija ir aš“, nacionaliniame Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir styginių konkurse, Veronikos Vitaitės tarptautiniame fortepijoninių ansamblių konkurse, respublikiniame konkurse „Vaikystė su muzika“, šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurse „Šypsenėlė“. Dalis mūsų auklėtinių tęsia muzikos studijas respublikos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Fortepijono skyrius taip pat rengia nuolatiniu tapusį regioninį fortepijoninį ansamblių festivalį „Muzikuokime kartu“.

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                 Aušra Tiškevičienė

 

 


     

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS 

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos styginių instrumentų skyriuje dirba 3 mokytojos: Zita Gaškauskaitė – vyresnioji mokytoja (smuikas, styginių instrumentų ansamblio vadovė), Violeta Griciuvienė – vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė (violončelė, smuikas), Silvija Muižienė – mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė (smuikas). Styginių instrumentų skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja konkursuose, festivaliuose. Styginių instrumentų skyrius daug metų nuoširdžiai bendradarbiauja su Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ir Kuršėnų meno mokyklos stygininkais, kartu koncertuojant ir ruošiant įvairius projektus, festivalius.

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                   Zita Gaškauskaitė

 


 

TAUTINIŲ IR AKORDEONO INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Joniškio A.Raudonikio meno mokyklos tautinių ir akordeono instrumentų skyrius gyvuoja nuo 1965 m. Tuo metu veikė kanklių ir akordeono instrumentų klasės, o nuo 1982 m. atidaryta ir birbynės klasė. Skyriuje galima mokytis birbynės, lamzdelio, skrabalų, kanklių bei akordeono specialybių. Skyriuje dirba 5 mokytojai: Vilma Skrodenienė – vyresnioji mokytoja (akordeonas), Danutė Poliakienė – vyresnioji mokytoja (akordeonas), Fedoras Bondarevas – mokytojas metodininkas (akordeonas – Žagarės filialas), Edita Rudienė – mokytoja metodininkė (birbynė, lumzdelis, skrabalai), Dijana Adomaitienė – vyresnioji mokytoja (kanklės). Skyriuje suburti 2 kolektyvai: akordeonistų ir kanklių ansambliai. Syriaus mokiniai aktyviai dalyvauja zoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose: Lietuvos akordeonistų konkurse, tarptautiniame festivalyje – konkurse „Linksmasis akordeonas“, akordeonistų festivalyje „TUTTI“, respublikiniame Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų  konkurse, tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „TŪTO“, respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudies bei mišrių instrumentų ansamblių festivalyje – konkurse, Šiaulių apskrities liaudies pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalyje „Rudens ritmu“, festivalyje „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“, skrabalininkų šventėje „Medinis žirgelis“.

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                 Vilma Skrodenienė