Muzika

FORTEPIJONO SKYRIUS

Fortepijono skyrius įkurtas 1965 metais. Šiuo metu skyriuje mokosi 42 mokiniai, dirba mokytojai: Aušra Tiškevičienė – vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė metodininkė, Daiva Stankuzevičienė – vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Laima Indriulienė – vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė, Jelena Arsiukova – vyresnioji mokytoja. Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja festivaliuose: respublikinis jaunųjų atlikėjų instrumentinių ansamblių festivalis „Karamelė“, Šiaulių regiono jaunųjų pianistų festivalis „Draugystės tiltai“, respublikinis jaunųjų pianistų festivalis „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas“, respublikinis festivalis „Polifonija ir aš“. Daug metų pedadogų parengti ugdytiniai dalyvauja Nacionaliniame Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir styginių konkurse, respublikiniame konkurse „Vaikystė su muzika“, šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurse „Šypsenėlė“. Dalis mūsų auklėtinių tęsia muzikos studijas respublikos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                 Aušra Tiškevičienė

Konkursai, festivaliai: B.DVARIONO KONKURSAS 2012 , ANSAMBLIŲ KONKURSAS 2011 , „DRAUGYSTĖS TILTAI“ 2011 ,  B.DVARIONO KONKURSAS 2010

 


     

                STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS 

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos styginių instrumentų skyriuje mokosi 30 moksleivių: 28 smuikininkai ir 2 violončelininkės. Šiuo metu skyriuje dirba 3 mokytojos: Zita Gaškauskaitė – vyr. mokytoja (smuikas, styginių instrumentų ansamblio vadovė), Violeta Griciuvienė vyr. mokytoja (violončelė, smuikas) ir Silvija Muižienė – mokytoja (smuikas). Styginių instrumentų skyriaus moksleiviai aktyviai dalyvauja konkursuose, festivaliuose, įvairiuose projektuose, koncertuose, miesto ir rajono kultūros renginiuose. Smuikininkų ansamblis 2011 metais dalyvavo III Tarptautinių kamerinių ansamblių festivalyje – konkurse „Fiori musicali“ Šiauliuose. Šiais metais koncertavo Rygoje, Vasario 16-osios gimnazijos 20-ojo jubiliejaus koncerte. Styginių instrumentų skyrius daug metų nuoširdžiai bendradarbiauja su Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ir Kuršėnų meno mokyklos stygininkais, kartu koncertuojant ir ruošiant įvairius projektus, festivalius. Tradiciniuose kalėdiniuose koncertuose Joniškio bažnyčioje dalyvavo kartu su Joniškio garbės piliečiais operos soliste Sofija Jonaityte ir diktoriumi Juozu Šalkausku, jaunąja soliste Milda Baronaite, aktore Silvija Povilaityte ir kt.

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                   Zita Gaškauskaitė

 


 

TAUTINIŲ IR AKORDEONO INSTRUMENTŲ SKYRIUS
Joniškio A.Raudonikio meno mokyklos tautinių ir akordeono instrumentų skyrius gyvuoja nuo 1965 m. Tuo metu veikė kanklių ir akordeono instrumentų klasės, o nuo 1982 m. atidaryta ir birbynės klasė. Skyriuje galima mokytis birbynės, lamzdelio, skrabalų, kanklių bei akordeono specialybių. Šiuo metu mokykloje mokosi 21 akordeonistas, 6 – kanklininkės, 8 mokiniai mokosi birbynės, lamzdelio ir skrabalų specialybės. Skyriuje dirba 4 mokytojos: Vilma Skrodenienė – akordeono vyr. mokytoja, Danutė Poliakienė akordeono vyr. mokytoja, Edita Rudienė – birbynės mokytoja metodininkė, Dijana Adomaitienė – kanklių vyr. mokytoja. Skyriuje suburti 2 kolektyvai: akordeonistų ir kanklių ansambliai. Mūsų ugdytiniai aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime, zoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose: zonos ir Lietuvos akordeonistų konkursas, tarptautinis festivalis – konkursas „Linksmasis akordeonas“, akordeonistų festivalis „TUTTI“, zoninis ir respublikinis J.Švedo tautinių instrumentų atlikėjų  konkursas, tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalis „TŪTO“, respublikinis vaikų ir jaunimo liaudies bei mišrių instrumentų ansamblių festivalis – konkursas, Šiaulių apskrities liaudies pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalis „Rudens ritmu“, festivalis „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“, skrabalininkų šventė „Medinis žirgelis“, šiaurės Lietuvos kompozitorių dovana lietuvių liaudies instrumentams festivalis. Moksleiviai turi galimybę baigę 8,9,10 klases tęsti muzikos studijas šalies konservatorijose, po to studijuoti aukštosiose mokyklose.

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                 Vilma Skrodenienė

Konkursai, festivaliai: TARP AUKŠTAITIJOS ŽVAIGŽDŽIŲ, AKORDEONININKŲ LAIMĖJIMAI, FESTIVALIS „TUTTI“, LIAUDIES INSTRUMENTŲ KONKURSAS 2012 , J.ŠVEDO KONKURSAS 2012KONCERTŲ AKIMIRKOS, IŠ FESTIVALIO SUGRĮŽUS,