Žagarės filialas

 

1989 m. atidarytas Joniškio meno mokyklos Žagarės filialas, kuriame veikė fortepijono ir akordeono klasės. Buvo priimti 24 būsimieji muzikantai. Kiekvienais metais muzikos mokyklą papildo vis naujas  jaunųjų muzikantų būrys. Po keleto metų atidaroma dar ir pučiamųjų klasė.
2003 m. atidarytas dailės skyrius. Vaikus dailės meno moko vyresnioji dailės mokytoja Orinta Orlickienė.
2012 m. įkurtas vaikų ir jaunimo lėlių teatras „Žagarės Vyšniukas“. Jam vadovauja vyresnioji mokytoja Orinta Orlickienė. Per savo neilgą gyvavimo tarpsnį „Žagarės Vyšniukas“ jau suvaidino 3 spektakliukus (M. Skirmantienės „Lokys Matas ir jo batas“, „Duodančios rankos“, K. Donelaičio „Vilks provininks“) ir kelias muzikines miniatiūras („Paukščių šokis“, „Le Bamba“, „Mokyklėlė“). Šiemet inscenizacija, pagal K. Donelaičio pasakėčią „Vilks provininks“, pateko į baigiamąją respublikinę lėlių teatrų šventę – konkursą „Molinuko teatras“ ir buvo išrinkta dalyvauti Dainų šventės teatro dienoje „Dyvų dyvai“. „Žagarės Vyšniukas“ nuo 2013 m. ne tik patys dalyvauja šventėse ir festivaliuose („Svečiuose pas bitę Mają“, “Gurgutis“), bet taip pat rengia respublikinius lėlių teatrų festivalius („Vyšniuko gimtadienis“), kūrybines stovyklas („Menučių naktis“).
Žagarės filialo muzikos skyriuje dirba vyresnioji mokytoja, skyriaus vedėja Irena Stripinienė, vyresnioji mokytoja Diana Blinovienė, vyresnysis mokytojas Algerdas Mintvydas, mokytojas – vyresnysis koncertmeisteris Modestas Jukna. Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos, bet ir rajono meninėje veikloje. Sakralinis ansamblis jau keletą metų dalyvauja  Šiaulių apskrities organizuojamajame  giesmių festivalyje ,,Giesmių pynė Marijai“.
Nuoširdžiai dirbdami mokytojai ugdo jaunuosius meno mylėtojus. Mokykla tapo kultūros židiniu Žagarės miesto visuomenei.

 

 

Filialo vedėja                                                                                                   Irena Stripinienė

 

 

Mokytoja Irena Stripinienė su savo mokiniais

 

Mokytoja Diana Blinovienė su savo mokiniais

 

Mokytojas Modestas Jukna su savo mokiniais

 

Mokytojas Algerdas Mintvydas su savo mokiniais

 

Lėlių teatro skyriaus mokiniai ir jų mokytoja Orinta Orlickienė

 

Dailės skyriaus mokiniai ir jų mokytoja Orinta Orlickienė